15 gru 2007

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Andrzejem GwóździemSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na kolejne, ostatnie w tym roku kalendarzowym, spotkanie Wszechnicy Kulturoznawczej Cultura Culturans, które odbędzie sie 19 grudnia 2007 o godz. 18.30 w s. 208 przy Szewskiej 36. Naszym gościem będzie prof. Andrzej Gwóźdź z wykładem Wczesne kino jako problem kulturowy.


3 gru 2007

Film i czekolada. O początkach kina we Wrocławiu

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie Wszechnicy z Andrzejem Dębskim, które odbędzie się 5 grudnia o godzinie 18:30.Andrzej Dębski
Film i czekolada. O początkach kina we Wrocławiu
05.12.2007, godz. 18.30
Wrocław, ul. Szewska 36, s. 208

6 lis 2007

Podróż do źródeł i szaman show. Obrazki z wyprawy Syberia 2006

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie Wszechnicy z prof. Bożeną Muszkalską i dr Izoldą Topp, które odbędzie się 14 listopada (godz. 18:30).prof. Bożena Muszkalska i dr Izolda Topp
Podróż do źródeł i szaman show. Obrazki z wyprawy Syberia 2006
14.11.2007, godz. 18.30
Wrocław, ul. Szewska 36, s. 208

23 maj 2007

Zapraszamy na wykład dr Tomasza Majewskiego - Busby Berkeley: ornament z masy i estetyka taśmy produkcyjnej

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Wszechnicy Kulturoznawczej Cultura Culturans. Naszym gościem 30 maja o godz. 18.30 (sala 208 przy Szewskiej 36) będzie dr Tomasz Majewski


dr Tomasz Majewski
Busby Berkeley: ornament z masy i estetyka taśmy produkcyjnej
30.05.2007, godz. 18.30
Wrocław, ul. Szewska 36, s. 208

24 kwi 2007

Zaproszenie na spotkanie z Karolem Krukowskim i Maciejem Bączykiem
Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Wszechnicy Kulturoznawczej Cultura Culturans. Naszymi gośćmi 25 kwietnia o godz. 18.30 (sala 208 przy Szewskiej 36) będą Karol Krukowski i Maciej Bączyk, autorzy projektu Niewidzialna mapa Wrocławia.

Karol Krukowski, Maciej Bączyk
Niewidzialna mapa Wrocławia
25.04.2007, godz. 18.30
Wrocław, ul. Szewska 36, s. 208

Zobacz również:

Strona internetowa projektu: Niewidzialna Mapa Wrocławia

25 mar 2007

Zapraszamy na wykład prof. Joanny Tokarskiej-Bakir

prof. Joanna Tokarska-Bakir
Legendy o krwi 28.03.2007, godz. 18.30
Wrocław, ul. Szewska 36, s. 208

4 mar 2007

Zapraszamy na otwarcie wystawy Bułgaria - kraj starożytnych cywilizacjiWrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego serdecznie zaprasza na inaugurację Galerii Wszechnicy Kulturoznawczej Cultura Culturans. Galeria rozpoczyna swoja działalność wystawa Bułgaria - kraj starożytnych cywilizacji, której wernisaż odbędzie sie w środę 7 marca o godzinie 17.30 w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, a oglądać ją będzie można do 30 marca.


Autorzy wystawy: archeolog prof. Ivan Marazov i fotograf Ivo Hadjinishev będą gośćmi Wszechnicy w poniedziałek 26 marca. Spotkanie rozpocznie sie sie o godzinie 13.00 w sali 208 przy ul. Szewskiej 36. Prof. Ivan Marazov wygłosi ilustrowany przezroczami wykład BULGARIA - A Land Of Ancient Civilizations (wykład będzie tłumaczony na język polski)

4 lut 2007

Fotografie z wykładu dr Ewy Domańskiej

Więcej fotografii na stronie serwisu fotograficznego Flickr:

24 sty 2007

Ewa Domańska - Historie niekonwecjonalne. Refleksja o przeszłosci w nowej humanistycehistorie niekonwencjonalne


"W książce tej interesuje mnie historia niekonwencjonalna jako istniejący w łonie nowej humanistyki awangardowy nurt i sposób odnoszenia się do przeszłości, przy czym nie ograniczałabym go do historiografii, bowiem praktykowany jest on przez przedstawicieli różnych dziedzin humanistyki (nie tylko historyków, lecz także antropologów, archeologów, kulturoznawców, literaturoznawców, historyków sztuki, pisarzy), pracujących w ramach interdyscyplinarnych studiów, m.in. studiów postkolonialnych, różnego rodzaju ethnic studies, gender studies, queer studies, animal studies, thing studies, itd. Jest to historia insurekcyjna i interwencyjna stanowiąca rodzaj krytyki kultury i zarazem nosząca w sobie pewien jej projekt. Historia niekonwencjonalna legitymizuje i wspiera procesy dekolonizacyjne różnego rodzaju ruchów mniejszościowych, stając się podstawą ich walki o sprawiedliwość." (więcej)

11 sty 2007

Zaproszamy na wykład prof. Anny Wieczorkiewicz


prof. Anna Wieczorkiewicz
Monstrum-Kuriozum-Osobliwość. Kulturowe gry z potwornością
31.01.2007, godz. 18.30
Wrocław, ul. Szewska 36, s. 208


Fragment książki Muzeum ludzkich ciał (czytelnia.onet.pl)

10 sty 2007

Zaproszenie na wykład dr Ewy Domańskiej

dr Ewa Domańska
Przeciw-historia jako ideologia ofiar
18.01.2007, godzina 17.00
Wrocław, ul. Szewska 36, s. 208


Strona internetowa dr Ewy Domańskiej

Uwaga! Spotkanie wyjątkowo odbędzie się w czwartek o zmienionej porze.

2 sty 2007

Od konkretu ku teatrowi


W listopadzie rozpoczął się drugi już sezon otwartych dla publiczności spotkań Wszechnicy Kulturoznawczej Cultura Culturans, organizowanych przez wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Odbywającym się w trakcie ubiegłego roku akademickiego prezentacjom i dyskusjom towarzyszyło hasło spojrzenia na kulturę przez konkret: powojenną pocztówkę, pudełko na guziki, dolnośląskie muzyczne festiwale, żydowską muzykę, gdańskie opowieści, włoskie podróże, rozmowy z politykami czy komunikację między poganami i chrześcijanami. Cykl ten zakończyło czerwcowe spotkanie z dr hab. Zbigniewem Paskiem z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było ono poświęcone Obrazowi protestanckiej duchowości w pieśni religijnej.
Wybór pieśni jako owego konkretu, w którym dostrzec można wyraz ewangelickiej pobożności, znajduje swoje uzasadnienie w sposobie określenia przez Paska protestantyzmu. Będąc religią słowa jest on zarazem wiarą, która pochodzi ze słuchania. W tym kontekście skupienie się na analizie motywów i obrazów zawartych w tekstach, na języku pieśni zatem, a nie na ich melodii, wynikało nie tylko z kompetencji badacza, ale przede wszystkim ze świadomości wagi, jaką ma dla protestantów słuchanie słowa. Bez wątpienia pojawianie się nowych form protestanckiej duchowości znajduje swoje odzwierciedlenie w śpiewanych przez wspólnoty religijne tekstach. W kancjonałach obok psalmów pojawiają się więc z czasem pieśni, których autorzy wprowadzają nowe sposoby wyrażania treści wiary, a zarazem głębokiego osobistego zaangażowania. Szczególnie pobożność pietystyczna oraz idee nawrócenia, właściwe nurtowi ewangelikalnego przebudzenia sprzyjają nasyceniu tych tekstów niezwykle sugestywnymi alegoriami. Motywy krwi i imienia Chrystusa oraz chwały Boga opisał Pasek w wydanej ostatnio pracy „Topika zbawienia w polskich kancjonałach ewangelikalnego protestantyzmu”. Na wszechnicowym wykładzie zwrócił uwagę na metaforę serca jako duchowego wnętrza człowieka, życia jako duchowej pielgrzymki, a także walki i bojowania, które w obliczu reformacyjnego optymizmu i pewności zbawienia, wydają się stanowić przede wszystkim ekspresyjny wyraz odrzucenia zła. Wszystkie te obrazy, służące religijnemu nauczaniu i dawaniu świadectwa własnej wiary, zaskakująco bliskie okazują się zarazem temu, czemu sprzeciwiał się protestantyzm. W miarę jak opisywana w pieśniach rzeczywistość nabiera dosłowności, miejsce odrzuconej magii wizerunku zajmuje moc słowa, uobecniająca rzeczywistość zbawienia. Gdy poetyckość oddana zostaje w służbę ewangelizacji, a zarazem mistycyzm współistnieje z sensualizmem literackiego obrazowania, pytanie o konkret okazuje się nie lada wyzwaniem dla chrześcijańskiej ortodoksji.
Nowy cykl wykładów Wszechnicy Kulturoznawczej w centrum uwagi stawia teatralność, dramat, rytuał. Rozpoczął się spotkaniem z dr hab. Mirosławem Kocurem, teatrologiem z Instytutu Kulturoznawstwa naszego Uniwersytetu, zatytułowanym Źródła sztuki performera.
Tradycyjnie przyjmuje się, że teatr powstał na przełomie VI i V wieku przed naszą erą na obszarze dzisiejszej Grecji i Turcji. Tymczasem rodzaj ludzkiej aktywności określanej obecnie jako sztuka teatru pojawił się niezależnie od swych europejskich źródeł również w Chinach i Indiach. Jednak ani starożytni Grecy, ani też ludy Azji uprawianych przez siebie form artystycznych, czy też organizowanych widowisk nie nazywali teatrem - pojęcie to jest znacznie późniejsze. Podobnie rzecz się ma ze słowem „aktor”, które Kocur uznaje za jeszcze mniej adekwatne określenie działań artystów zarówno w przeszłości, jak i dziś. Bycie aktorem jest bowiem z istoty swej paradoksalne, „aktor to ktoś, kto jest sobą tyko wtedy, kiedy sobą nie jest, bo jest kimś Innym, postacią w dramacie”. Współcześnie na scenach coraz częściej pojawiają się osoby, które nie odgrywają ról postaci dramatu, lecz przekazują widzom doświadczenia swego własnego życia. Artyści tacy traktują występ jako rodzaj konfesji bądź próbę realizacji społecznej misji, a integralnymi elementami i walorami ich działań są „brudna mowa”, czyli nie poprawiona dykcja i „prywatne gesty”, pozbawione konkretnych odniesień. W tej sytuacji określenie „aktor” wydaje się mylące i Kocur proponuje zastąpić je „performerem”. Poprzedników dzisiejszych performerów odnajduje wśród uczestników rytualnych praktyk w prehistorycznych jaskiniach. Pozostający w transie szamani wydobywali ze skalnych form postacie zwierząt, pokrywając malowidłami ich ściany, powtarzając tym samym akt stwórczy Macierzy-Ziemi oraz przejmując tkwiącą w nich moc. Z kolei w antycznej Grecji źródłem sztuki performera byłby taniec, któremu służyć miały choćby Homerowskie heksametry. Wielu badaczy dowodzi przy tym, że poczucie rytmu, jakie nas cechuje, posiada swoją biologiczną determinacje. To, że człowiek przyjmuje postawę horyzontalną wymusza koordynację ruchów, której utrata oznacza upadek. Poruszający się organizm cały niejako „pulsuje rytmem”. Jak powiada Kocur „jesteśmy naturalnymi tancerzami”. Właśnie ten pierwotny, archaiczny taniec kultywują artyści na scenie, aż po czasy nam współczesne. Nikim innym jak właśnie performerami byli również średniowieczni rzemieślnicy wystawiający na ulicach miast inscenizacje przy okazji nadchodzących świąt. Nie odgrywali swych ról wcielając się po prostu w nowotestamentowe postacie, a raczej starali się podkreślać umowność całego wydarzenia, objaśniając i komentując poszczególne role, sceny oraz przebieg akcji. Misteria średniowieczne nie pozostawały wyłącznie sposobem wychwalania wspaniałości Boga, stanowiły bowiem także reklamę własnych usług i produktów wplataną w sceniczną narrację. Wreszcie performerem bez wątpienia jest sam Kocur, co wiąże się nie tylko z jego doświadczeniem i praktykowaniem teatru otwartego, ale i sposobem wykładania, łączącym erudycję, swobodę ekspresji, a nawet… reklamę wrocławskiego kulturoznawstwa.
Wśród zapowiadanych gości rozpoczętej właśnie edycji Wszechnicy Kulturoznawczej znajdą się w nadchodzącym roku prof. Ewa Domańska, prof. Anna Wieczorkiewicz, prof. Joanna Tokarska-Bakir oraz prof. Stefan Bednarek.

Izolda Topp i Jakub Fereński