13 paź 2009

Spotkania Wszechnicy w pierwszej połowie 2009 roku

Kolejny cykl otwartych wykładów Wrocławskiej Wszechnicy Kulturoznawczej rozpoczął się w lutym i objął kwestie polityki historycznej oraz tożsamości naszego miasta. Pierwszym gościem był minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, niegdysiejszy prezydent Wrocławia, który wystąpił z wykładem Polityka historyczna Wrocławia. Konteksty kształtowania wizerunku i tożsamości miasta. Na kolejnym spotkaniu wystąpił obecny prezydent miasta – Rafał Dutkiewicz – którego poprosiliśmy o prezentację strategii budowania wizerunku i tożsamości Wrocławia. Oba wykłady zorganizowane zostały we współpracy ze Stowarzyszeniem „Eko Idea”.

Cykl spotkań poświęcony problematyce miasta zakończył się spotkaniem z reżyserem operowym Michałem Znanieckim, który wygłosił wykład Teatr dla i z miastem przedstawiając swe projekty zrealizowane i zaplanowane we Włoszech i Hiszpanii. Mają one charakter zarówno przedsięwzięć artystycznych, jak i społecznych budujących nie tylko wizerunek miasta, ale i dokonujących jego swoistej samoprezentacji wobec jego mieszkańców.

Dalsze wykłady wszechnicowe pozostały w kręgu zagadnień pamięci, ale w jej związkach ze świadectwem. Profesor Dorota Głowacka z kanadyjskiego uniwersytetu King’s College w Halifaxsie wygłosiła wykład Świadkowie wbrew sobie. Strategie pamięci Holocaustu w twórczości kobiet.


Na kolejnym spotkaniu Miejsca (nie) pamięci na Kresach redaktor Grażyna Orłowska-Sondej z wrocławskiego oddziału TVP prezentowała filmy dokumentujące podróże na Ukrainę.

Wszechnica w roku 2008


W roku 2008 inauguracja Wszechnicy zbiegła się z konferencją zorganizowaną przez Instytut Kulturoznawstwa z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci Floriana Znanieckiego. Profesor Ewa Rewers z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu A. Mickiewicza z Poznania, gość Wszechnicy, wygłosiła wykład Kreatywna dekonstrukcja: twórczy bunt czy twórcza klasa, nawiązujący do koncepcji autora Ludzi teraźniejszych… Niewątpliwą atrakcją spotkania była możliwość obejrzenia indeksu z wpisami Znanieckiego, którego studentem był Stefan Rewers, ojciec Pani Profesor oraz opowieść o tym, jak w rodzinnej pamięci zapisał się Florian Znaniecki. Pamięci poświęcone było kolejne spotkanie. Profesor David Worthington, historyk z University of Aberdeen tropiący w Polsce szkockie i irlandzkie ślady wygłosił wykład poświęcony kwestiom pamięci i zapomnienia w szkockich oraz irlandzkich diasporach.